گروه فنی مهندسی سپهر کنترل

گروه فنی مهندسی سپهر کنترل باپشتوانه و تجربه گروهی از مهندسین توانمند در زمینه اتوماسیون صنعتی و الکترونیک، با هدف مشاوره، طراحی، بهبود و ارائه فناوری های صنعتی و انتقال دانش مهندسی شکل گرفت. این شرکت کلیه خدمات مربوط به مراحل طراحی، خرید و تأمین تجهیزات، خدمات مهندسی، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل، مانیتورینگ را ارائه می نماید. علاوه بر این موارد، کلیه فعالیتهای مربوط به زمینه های برق و ابزار دقیق را با بهترین کیفیت در اختیار مشتریان قرار می دهد و با داشتن نیروهای توانمند دارای سوابق درخشانی در زمینه طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق و راه اندازی سیستمهای مانیتورینگ و اجرای انواع سیستمهای کنترلی و حفاظتی می باشد.